Advokát Mgr. Eva Baráková Karasová

Mgr. Eva Baráková Karasová - advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 04827

Právní služby

Poskytuji komplexní právní služby na základě zákona č. 85/1996 Sb. v platném znění. Na zákon navazují stavovské předpisy a etický kodex.

  • Trestní právo
  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Obchodní právo

Odborné vzdělání a praxe

Studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem ukončila v roce 1995.

Po praxi ve společnosti TOMA a.s. Otrokovice a praxi advokátního koncipienta jsem složila advokátní zkoušku, byla zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 04827 a od 1.1.1999 vykonávám samostatnou advokátní praxi.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Česká advokátní komora

Copyright © 2009-2018 Eva Baráková Karasová. All Rights Reserved. Webdesign www.fotobarak.cz